Středisko volného času Radovánek

Je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Účastníky zájmového vzdělávání jsou (dle Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb.) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.

Adresa

TCT Storm Ballet
Nade Mží 1
31800 Plzeň – Skvrňany
Vchod vnitroblokem Soukromé akademie a cestovního ruchu Plzeň

Vedoucí pracoviště Nade Mží 1, Plzeň – Skvrňany
Marcel Hlaváč
Tel: 777 495 733
hlavac@radovanek.cz

Vedoucí TCT Storm Ballet
Petr Čejka
Tel: 724 719 099
cejka@radovanek.cz