Kouzlo vánoc 2022

Tradiční vánoční charitativní projet Talentového centra tance Storm Ballet proběhlo ve zcela zaplněném sále Parkhotelu Plzeň v pondělí 12. prosince. Pořádající Storm Ballet a pěvecký sbor Jéčko připravili strhující podívanou, ve které se v jednotlivých tanečních a hudebních číslech představilo 150 dětí.

V úvodu promluvil primátor města Plzně Roman Zarzycký, který jak Kouzlu Vánoc, tak projektu Díky dětem poskytl svou záštitu.

Celoroční projet Díky dětem pomáhá sociálně a tělesně znevýhodněným dětem v Plzni a od roku 2018 byla v jeho rámci rozdělena částka téměř 700.000,- Kč.

Garantem celoroční sbírky je Nadace 700 let města Plzně.

Během večera poslali diváci na konto Díky dětem téměř 40.000,- Kč a do oficiální sbírkové kasičky přispěli částkou 40.555,- Kč.

Druhou část galavečera zakončilo velkolepé představení všech účinkujících, po němž pronesl tradiční promluvu Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Děti slavnostně předaly primátorovi města Plzně Romanu Zarzyckému šek na 380.000,- Kč, tedy částku, která byla v roce 2022 na projekt Díky dětem poukázána.

Roman Zarzycký poděkoval všem dětem i rodičům a vyjádřil naději, že i v roce 2023 se bude projektu nadále dařit a bude moci podpořit ty nejzranitelnější. Šek pak předal předsedovi správní rady Nadace 700 let města Plzně Petru Náhlíkovi.

Jaro Smejkal a pěvecký sbor Jéčko je už od počátku stálým partnerem Díky dětem a pomohli za tu dobu již několika statisíci korunami. Jednou jejich z největších akcí během roku 2022 byl koncert pro Nicolase a Kubíka, kterým byl z jeho výtěžku uhrazen terapeutický pobyt.

Celkově se tedy Kouzlem Vánoc přehoupla částka, kterou Díky dětem pomohlo a pomůže přes jeden milion korun.

Večerem provedli Veronika Farářová a Ondřej Vodný, hostem byla nadějná mladá zpěvačka Tereza Mašková, která si spolu se všemi účinkujícími získala srdce všech v sále.

Již nyní přijímá Nadace 700 let města Plzně žádosti o podporu na rok 2023. Ty najdete na www.dikydetem.cz.

V roce 2022 již byla poskytnuta podpora:

125.408,- Kč Dobrý skutek, z.s., který zastupoval Nicolase Beneše.  A dále  Jakubovi Pozděnovi na úhradu terapií.

Ze zbývajících prostředků v celkové výši 240.657,- Kč budou příspěvky poskytnuty: Samuelovi Tarantovi na rehabilitace, Domus – Centrum pro rodinu na vybudování speciální terapeutické a relaxační místnosti.  Janu Fehérovi na nákup zdravotních pomůcek.  A Diakonii ČCE na nákup pomůcek pro žáky školy.

Velké poděkování patří všem úžasným partnerům Kouzla Vánoc, kteří věří a podporují myšlenku vánočního galavečera, účinkujícím dětem a jejich rodičům, trenérům, lídrům, realizačnímu týmu Kouzla Vánoc a v neposlední řadě úžasné fotografce Ivce Váchové – Ivka Photo, která svým objektivem zachycuje atmosféru všech ročníků Kouzla Vánoc a její fotografie slouží k výrobě bilboardů a programů pro tuto výjimečnou akci v Plzeňském kraji.

2048 1365 AdamPrazan