STORM BALLET STUDIO
taneční škola

rozvrh ke stažení ve formátu .doc rozvrh

Založení školy se datuje k roku 1990. Během doby svého působení vznikla v Plzni renomovaná taneční a modelingová škola nesoucí jednotný název Storm Ballet- Talentové centrum tance.
Cílem a hlavní náplní školy je výběr talentovaných dětí a mládeže v oboru uměleckého a moderního tance. Další alternativy najdete v oblasti modelingu, reklamy a dramatické výchovy.
Přednosti školy jsou v pestrosti výuky tanečních stylů, individuálním přístupu a systematické práce lektorů, kteří podporují individuální vnímání dětí a rozvíjí jejich estetické cítění,kulturu pohybu a zdravý životní styl.
Výsledkem a úspěchem práce tanečníků Storm Ballet je získání kreditu a známky kvality, jak v oblasti taneční (desetinásobný titul Mistr světa, Absolutní vítěz Taneční skupiny roku 2013,2018, dvacetinásobný titul Mistr ČR Art Dance a Show Dance), tak společenské.


Vedení a lektoři


Petr Čejka-klasický balet,Contemporary dance,choreogra­fie,
Kateřina Bednářová-Contemporary dance, taneční gymnastika, choreografie
Dominika Černá – Contemporay dance, choreografie
Kristýna Potužníková- klasický balet, Contemporary dance, choreografie
Kateřina Babničová – lektor Mini děti, choreografie
Adéla Pavlíková – lektor Mini děti, choreografie
Aneta Heroutová-lektor, class Děti 1, základní pohybová průprava
Michaela Mrázková-lektor, class Děti 1, základní pohybová průprava
Eliška Neprašová-lektor, class Junioři 1, základní pohybová průpravaNOVÉ ROZDĚLENÍ Talentového centra tance STORM BALLET


Všeobecné zaměření:

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, improvizace, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly

specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
individuální přístup lektorů,postup do vyšších tříd talentového centra, estetická průprava, veřejná vystoupení a soutěžní choreografie,pří­prava autorských představení, spolupráce se zahraničními školami, účast na Dance Tour,mistrovství Evropy a světa, letní příprava Stormdance camp NOVĚ i pro kategorii Přípravka a MINI, prázdninová soustředění…

CLASS 1 (přípravka, předškolní věk 4–6let)


1× týdně dle rozvrhu talentového centra děti ve věku od 4–5 let, začátečníci a jejich první seznámení s tancem

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční a herecká improvizace, variační skladby a rytmické sestavy, hry a zpěv

taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
taneční gymnastika, akrobacie
technika (krokové variace, taneční chůze, držení těla a paží)
základy moderny
estetická a verbální průprava, TALENTOVÁ ZKOUŠKA – výběr do Class 2 talentového centra tance.

CLASS 2 (mini děti, školní věk od 6–8let)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra, II. pololetí možno až 3× týdně
děti ve věku od 6–8let, soutěžní zařezení kategorie MINI, BABY

průběh hodiny – rozcvičení, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, základy baletu), taneční a herecká improvizace, variační skladby, příprava soutěžní choreografie
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet
jazz
taneční gymnastika, akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
základy moderny, contemporary dance
veřejná vystoupení, soutěžní choreografie,účast na Dance Tour, přestup do Talentu Class 3 Děti 1 nebo Class 4 Děti 2 talentového centra tance

CLASS 3 (kategorie Děti 1)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra, v soutěžním období možnost přidání individuálních tréninků
děti ve věku od 8–11,5let, soutěžní zařezení 2.liga, pohárové soutěže

průběh hodiny – rozcvičení, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, základy baletu), taneční a herecká improvizace, variační skladby
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet
jazz
taneční gymnastika, akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
veřejná vystoupení, soutěžní choreografie,účast na Dance Tour – 2.liga a základní soutěžní liga, přestup Class 4 nebo Class 5 talentového centra tance, účast na mimořádných soustředěních

Class 4 (kategorie Děti 2 )


3× týdně / sólisté, dua, malá skupina 4× dle rozvrhu talentového centra
děti, školní věk od 8–11,5let, soutěžní zařazení Profi, extraliga, mezinárodní soutěže, výběr malá skupina, sóla, dueta

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, klasický balet), taneční a herecká improvizace, variační skladby,nastudování choregrafií,
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet a scénický tanec
jazz
taneční gymnastika a akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, přestup do Talentu Class 5, Class 6, Inspiro tým, talentového centra tance, mimořádná taneční soustředění, individuální práce se sólisty

Class 5 (kategorie Junioři 1)


3× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 12–15let, soutěžní zařazení 2.liga, základní liga,pohárové soutěže, extraliga

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, klasický balet), taneční a herecká improvizace, variační skladby,nastudování choregrafií,
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet a scénický tanec
jazz
taneční gymnastika a akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
individuální přístup lektorů, disciplína a preciznost přípravy každého člena, maximální docházka, veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, přestup do Class 6 nebo Class 7 nebo Inspiro talentového centra tance

CLASS 6 (kategorie Junioři 2)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 12–15let, bez účasti na soutěžní Dance Tour, určené pro děti a tanečníky, kteří nesplňují standardy týmu INSPIRO nebo se tanci nemohou časově věnovat dle rozvrhu talentového centra

průběh hodiny – Speciálně vedený workshop lektory talentového centra
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
možnost zařazení do veřejných vystoupení talentového centra, na základě splnění podmínek (viz tým INSPIRO) možnost přestupu – individuální přestup pouze na vlastní žádost tanečníka! O přestupu následně rozhodne Petr Čejka vedoucí trenér talentového centra)

CLASS 7 (kategorie Dospělí)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 15let a výše, bez účasti na soutěžní Dance Tour, určené pro děti a tanečníky, kteří nesplňují standardy týmu INSPIRO nebo se tanci nemohou časově věnovat dle rozvrhu talentového centra

průběh hodiny – Speciálně vedený workshop lektory talentového centra
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
možnost zařazení do veřejných vystoupení talentového centra, na základě splnění podmínek (viz tým INSPIRO), možnost přestupu – individuální přestup pouze na vlastní žádost tanečníka! O přestupu následně rozhodne Petr Čejka vedoucí trenér talentového centra)

MASTERSCLASS 8 (kategorie Inspiro)


3× týdně/ speciálně vybraný tým pro účast na soutěžním Dance Tour včetně sólistů, duet, malých skupin 4×
děti a tanečníci ve věku 13 a výše, soutěžní zařazení Profi, extraliga, mistrovství ČR, mezinárodní soutěže, World Dance Championship. Europen Dance Championship

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly, tématická taneční a herecká improvizace, maximální účast na zkouškách a trénincích, přepoklad – vlastní kreativita, disciplína, 100% zapojení do tréninkové činnosti, dodržování správné životosprávy a životního stylu…
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
individuální přístup lektorů, profesionální přístup tanečníků, disciplína,vlastní kreativnost, maximální zapojení a docházka je předpokladem, příprava veřejných vystoupení a soutěžních choreografií, vzorná reprezentace Storm Ballet,dodržování správné životosprávy a životního stylu..,
Při nedodržení výše uvedených kritérií, stagnace nebo zhoršení výkonu je možné přeřazení na pozici náhradníka či přestup do Class 6 Junior 2 nebo Class 7 Dospělí

TALENT – MASTERSCLASS 9 – Sólisté (kategorie Děti, Junioří, Dospělí)


Tréninky dle individuální domluvy, možnost využití víkendů a individuálních soustředěních.

děti a tanečníci ve věku od 8 a výše splňující podmínky sólisty Talentu Storm Ballet – určuje výhradně hlavní trenér a choreograf Petr Čejka

SVČ Radovánek :Storm Ballet – Talentové centrum tance:


aktuálně

9.9.2019

Pravidelná činnost od úterý 17.9.2019

Pravidelná činnost se zahájí pro děti napříč Storm Ballet od úterý 17.9.2019 dle rozvrhu//Rozvrh ke stažení v sekci Taneční škola.

cara

9.9.2019

První schůzka s rodiči. Pondělí 16.9.

Místo: Tělocvična, pavilon Storm Ballet// čas: 16:00–17:00 – Přípravka, Miniděti, Děti 1// 17:00–18:00 – Děti 2, Junioři, Inspiro// Pravidelná činnost se zahájí od úterý 17.9.2019 dle rozvrh talentového centra tance.//Rozvrh ke stažení v sekci Taneční škola.

cara

19.8.2019

Vystoupení Sportmánie 2019

V úterý 20.8.2019 proběhne na jevišti Sportmanie za OC Plaza vystoupení Storm Ballet v časovém rozmezí 15:30–16:00h.Sraz určených dětí z campu v Klatovech je ve 14:30hod. u hlavního vchodu do Plazy ve směru od garáží. Po skončení si rodiče děti vyzvedávají po boku jeviště. Děkujeme.

cara
starší aktuality
co nás čeká

14.12.2019

Maturitní ples Gymnázia F. Křižíka Plzeň. Vystoupení Inspira Evolution. Sraz bude upřesněn.

cara

15.12.2019

Generálka účinkujících dětí Storm Ballet na Kouzlo Vánoc 2019. Neděle 15.12.2019

cara

16.12.2019

Kouzlo Vánoc 2019 – Benefiční vánoční galavečer dětí a vzácných hostů Storm Ballet.

cara
kalendář akcí
ballet_logo

přidejte si nás na

facebook