STORM BALLET STUDIO
taneční škola

rozvrh ke stažení ve formátu .doc rozvrh

Založení školy se datuje k roku 1990. Během doby svého působení vznikla v Plzni renomovaná taneční a modelingová škola nesoucí jednotný název Storm Ballet- Talentové centrum tance.
Cílem a hlavní náplní školy je výběr talentovaných dětí a mládeže v oboru uměleckého a moderního tance. Další alternativy najdete v oblasti modelingu, reklamy a dramatické výchovy.
Přednosti školy jsou v pestrosti výuky tanečních stylů, individuálním přístupu a systematické práce lektorů, kteří podporují individuální vnímání dětí a rozvíjí jejich estetické cítění,kulturu pohybu a zdravý životní styl.
Výsledkem a úspěchem práce tanečníků Storm Ballet je získání kreditu a známky kvality, jak v oblasti taneční (desetinásobný titul Mistr světa, Absolutní vítěz Taneční skupiny roku 2013, devatenáctinásobný titul Mistr ČR Art Dance a Show Dance), tak společenské.


Vedení a lektoři


Petr Čejka-klasický balet,Contemporary dance,choreogra­fie,
Kateřina Bednářová-Contemporary dance, taneční gymnastika, choreografie
Dominika Černá – Contemporay dance, choreografie
Kristýna Potužníková- klasický balet, Contemporary dance
Adéla Bittnerová- Contemporary dance,
Barbora Srbová-asistent lektora, základní pohybová průprava
Veronika Jílková-asistent lektora, základní pohybová průpravaNOVÉ ROZDĚLENÍ Talentového centra tance STORM BALLET


TALENT:

Všeobecné zaměření:

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, improvizace, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly

specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
individuální přístup lektorů,postup do vyšších tříd talentového centra, modelingová a estetická průprava, veřejná vystoupení a soutěžní choreografie,pří­prava autorských představení, spolupráce se zahraničními školami, účast na Dance Tour, letní příprava Stormdance camp NOVĚ i pro kategorii MINI, prázdninová soustředění…

TALENT – CLASS 1 (přípravka, předškolní věk 4–5let)


1× týdně děti ve věku od 4–5 let, začátečníci a jejich první seznámení s tancem

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční a herecká improvizace, variační skladby a rytmické sestavy, hry a zpěv

TALENT – CLASS 2 (přípravka, předškolní věk od 5–6let)


2× týdně

děti ve věku od 5–6 let, začátečníci a jejich první seznámení s tancem

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční a herecká improvizace, variační skladby a rytmické sestavy,příprava na Talentovou zkoušku, hry, taneční improvizace…

taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům

specializace
taneční a herecká improvizace
taneční gymnastika, akrobacie
technika (krokové variace, taneční chůze, držení těla a paží)
základy moderny

estetická a verbální průprava, TALENTOVÁ ZKOUŠKA – výběr do Talent Class 3 talentového centra tance.
 

TALENT – CLASS 3 (mini děti, školní věk od 6–8let)


2× týdně II. pololetí 3× týdně

děti ve věku od 6–8let, soutěžní zařezení kategorie MINI, BABY

průběh hodiny – rozcvičení, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, základy baletu), taneční a herecká improvizace, variační skladby, příprava soutěžní choreografie
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům

specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet
jazz
taneční gymnastika, akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
základy moderny, contemporary dance
veřejná vystoupení, soutěžní choreografie,účast na Dance Tour, přestup do Talentu Class 4 nebo Class 5 talentového centra tance

TALENT – CLASS 4 (kategorie Děti Hobby)


3× týdně

děti ve věku od 8–11,5let, soutěžní zařezení extraliga, pohárové soutěže

průběh hodiny – rozcvičení, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, základy baletu), taneční a herecká improvizace, variační skladby
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům

specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet
jazz
taneční gymnastika, akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
veřejná vystoupení, soutěžní choreografie,účast na Dance Tour – Hobby a základní soutěžní liga, přestup Class 5 nebo Class 6 talentového centra tance, účast na mimořádných soustředěních

TALENT – Class 5 (kategorie Děti Profi)


3× týdně / sólisté, dua, malá skupina 4×

děti, školní věk od 8–11,5let, soutěžní zařazení Profi, extraliga, mezinárodní soutěže, výběr malá skupina, sóla, dueta

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, klasický balet), taneční a herecká improvizace, variační skladby,nastudování choregrafií,
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům

specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet a scénický tanec
jazz
taneční gymnastika a akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, přestup do Talentu Class 6 nebo Class 7 talentového centra tance, mimořádná taneční soustředění, individuální práce se sólisty

TALENT – Class 6 (kategorie Junioři Hobby)


3× týdně

děti ve věku 12–15let, soutěžní zařazení Hobby, základní liga,pohárové soutěže

děti trénují společně s Class 7 průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, klasický balet), taneční a herecká improvizace, variační skladby,nastudování choregrafií,
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům

specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet a scénický tanec
jazz
taneční gymnastika a akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
individuální přístup lektorů, disciplína a preciznost přípravy každého člena, maximální docházka, veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, přestup do Class 7 nebo Class 8 talentového centra tance

TALENT – CLASS 7 (kategorie Junioři Profi)


3× týdně/ sólisté, dua, malá skupina 4×

děti ve věku 12–15let, soutěžní zařazení Profi, extraliga,mis­trovství ČR, sóla, dueta, malé skupiny, formace, mezinárodní soutěže, World Dance Championship. Europen Dance Championship

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly, tématické improvizační sestavy

specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance

veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, postup do Class 8 talentového centra tance,příprava vlastních projektů, účinkování na veřejnosti
 

TALENT – MASTERSCLASS 8 (kategorie Dospělí Profi)


3× týdně/ sólisté, dua, malá skupina 4×

děti a tanečníci ve věku 15 a výše, soutěžní zařazení Profi, extraliga, mistrovství ČR, mezinárodní soutěže, World Dance Championship. Europen Dance Championship

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly, tématická taneční a herecká improvizace…

specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
individuální přístup lektorů, profesionální přístup tanečníků, disciplína, maximální docházka,veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, Class 9 a Class 10 talentového centra tance,

TALENT – MASTERSCLASS 9 – Sólisté (kategorie Děti, Junioří, Dospělí)


Tréninky dle individuální domluvy, možnost využití víkendů a individuálních soustředěních.

děti a tanečníci ve věku od 8 a výše splňující podmínky sólisty Talentu Storm Ballet – určuje výhradně hlavní trenér a choreograf Petr Čejka

TALENT – MASTERSCLASS 10 – Professional (kategorie Děti, Junioří, Dospělí)tanečníci a sólisté musí splňovat:
SVČ Radovánek :Storm Ballet – Talentové centrum tance:


aktuálně

27.9.2018

Volno ve Storm Ballet

Ve čtvrtek 27.9. a pátek 28.9. výuka ve Storm Ballet přerušena. Od pondělí 1.10.2018 pokračuje pravidelná výuka dle rozvrhu TCT.

cara

20.9.2018

NOVÝ ROZVRH TCT STORM BALLET 2018/2019

Ke stažení v sekci Taneční škola :)

cara

20.9.2018

Zahajujeme již v pondělí 24.9.

Pravidelná činnost Storm Ballet začíná od pondělí 24.9. POZOR ALE, ČTVRTEK A PÁTEK Z DŮVODŮ STÁTNÍHO SVÁTKU TRÉNINKY NEJSOU!!! Do konce září obdržíte informativní mail k zahájení činnosti, finální rozvrh a informace k platbě. Přejeme vám mnoho zážitků s námi!

cara
starší aktuality
co nás čeká

2.12.2018

Benefice pro handicapované děti, zahájení akce: Game Of Survival.

cara

17.12.2018

KOUZLO VÁNOC 2018 – 6.benefiční vánoční galavečer, kde hlavními účinkujícími jsou děti Storm Ballet spolu s významnými hosty a umělci v oblasti hudby a tance. Kouzlo Vánoc(...)

cara
kalendář akcí
ballet_logo

přidejte si nás na

facebook